Druppelbevloeiing nodig?

20 juli

Druppelbevloeiing
U kunt bij Benfried ook terecht voor een gedegen advies over het te kiezen druppelbevloeiingsysteem. Hierbij wordt met al uw wensen rekening gehouden. Ook hebben wij voor het jaarlijks onderhoud van uw druppelsysteem voldoende voorraad in huis om u snel van dienst te kunnen zijn.    

Druppelaars zijn grofweg te verdelen in drie groepen:
1. Drukgecompenseerd en zelfsluitend. (bijv. Kameleon, CNL)
2. Labyrint. (bijv. Cobra-S, CapiNet, Woodpecker)
3. Capillaires.
 
Enkele selectiecriteria voor druppelaars;
 • Lengte van de hoofdslang en het aantal druppelaars per slang. Bij een lange hoofdslang dient een drukgecompenseerde druppelaar de voorkeur om afgifteverschil tussen de druppelaars te voorkomen.
 • Afschot: indien de slang op afschot ligt zou bij niet zelfsluitende druppelaars de slang leeg kunnen lopen op het laagste punt. Korte gelijkmatige druppelbeurten zijn dan niet te realiseren. Om de zelfsluitende werking te behouden dient het afschot minder te zijn dan de sluitdruk.
• Verstopping: hoe groter de inwendige doorgang van het labyrint en hoe korter het labyrint, hoe beter de turbulentie is en dus hoe minder verstoppingsgevoelig de druppelaars zijn. Ook een ingebouwd filter geeft extra bescherming tegen verstoppingen.

 Voor een gedegen advies kunt u altijd contact opnemen met uw vertegenwoordiger of onze produktspecialist Charles Vijverberg. 

Bel mij terug