Ocion PX10

22 mei

  
Zie hierboven het verschil na 10 dagen, na gebruik van Ocion PX 10.

Waterbassins, waarin onder andere algen groeien, zijn vaak een bron van organisch materiaal. Het aanwezige organische materiaal fungeert als voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en andere pathogenen in het hele teeltsysteem. Ocion PX 10 bestrijdt algen in bassins

Wat is Ocion PX 10?

Dit middel is een geformuleerde koperoplossing die door de unieke formulering enorm reactief is tegen algen. Ocion PX 10 verdeelt zich uitstekend in het bassin met een verspreiding van 5 meter per uur en werkt in ieder bassin zonder andere toevoeging of roermotor.  Ocion PX 10 bestrijd elk algensoort, waaronder ook draadalg, en houdt het bassin schoon. Het effect van Ocion PX 10 is in een vervuild bassin binnen 2-3 weken zichtbaar. Een helder en schoon bassin is het resultaat! 

Voordelen bij gebruik van Ocion PX 10

- Doodt algen en voorkomt algen ontwikkeling
- Indirecte nevenwerking op Phytium, Fusarium, Phytophthora en bacterieziekten
- Indirecte nevenwerking op bio-film in leidingen, filter en op UV lampen
- Meer zuurstof in leidingnet en druppelwater
- Geen toevoeging van zuur in bassin nodig
- Geen koper meststof meer nodig

Toelating Ocion PX10

Ocion PX 10 heeft een toelating als algenbestrijder in bassins en heeft een effectieve nevenwerking op schimmels en bacteriën.


Ocion PX 10 is het beste voor uw bassin met toelating!  

Klik voor de folder hier.  

Bel mij terug