Ocion PX 10 bestrijd algen in bassins!


Ocion PX 10 heeft koper als werkzame stof en is zodanig geformuleerd dat koper ionen direct vrijkomen bij dosering in het water, onmiddellijk reageren, zich goed verspreiden in het bassin en voor een goede nawerking zorgen.

Waterbassins waarin o.a. algen groeien zijn vaak een bron van organisch materiaal. Het aanwezige organische materiaal fungeert dan als voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en andere pathogenen in uw hele teeltsysteem. De effecten van een vervuild bassin hebben uiteindelijk nadelige effecten in het hele teeltsysteem door lagere zuurstofgehaltes in uw water en het ontwikkelen van ziektes en plagen. Ook in afgedekte silo's en bassins kan zich vervuiling voordoen. Een duurzaam en emissie vrij teeltsysteem van de toekomst, begint bij schoon water uit een schoon bassin!

Voordelen gebruik Ocion PX10:
- Doodt algen en voorkomt algen ontwikkeling
- Indirecte nevenwerking op ontwikkeling van bio-film in leidingen, filters, en UV lampen
- Nevenwerking op Pythium, Fusarium, Phytophtora en bacterieziekten
- Meer zuurstof in leidingnet en druppelwater
- Geen toevoeging van zuur in bassin nodig

Direct Ocion PX 10 bestellen? Klik hier
Klik hier voor de folder van Ocion PX 10

Bel mij terug