Goed gietwater is belangrijk!

12 mei

Terwijl er voor boeren in delen van Brabant al een sproeiverbod geldt, zijn ook de bassins hier in snel tempo leeg aan het raken. Om toch de plant te kunnen voorzien van goed gietwater is het belangrijk om op de volgende punten te letten.

Algen en pathogenen in slootwater

Er wordt vaak gekozen om het bassin op peil te houden door het inlaten van slootwater. Houdt er wel rekening mee dat dit water een bron is van organisch materiaal en dat bijvoorbeeld algen hierin aanwezig zullen zijn.  Om een woekering van algen tegen te gaan is het belangrijk om hier tijdig op te reageren door Ocion PX10 te doseren.

Verhoogde pH

Andere nadelen van slootwater kunnen de verhoogde hoeveelheid bicarbonaat in het water zijn. Het is belangrijk om dit weg te zuren om verhoging van pH in het substraat en in de leidingen te voorkomen. Hoge pH’s kunnen zorgen voor slechte opname van sporenelementen zoals ijzer en mangaan. Bovendien kan er neerslag ontstaan in de leidingen, waardoor er verstoppingen kunnen ontslaan.Mineral toevoegen in de mestbak is hier een goede oplossing voor!

Kristalon Blue Acid en Red Acid voor bloemisterijgewassen

Kristalon heeft een speciale meststof ontwikkeld voor dit harde water met veel (bi) carbonaat. Dat is Kristalon Acid. Deze variant is er zowel in blauw voor groei, als in rood voor bloei. Waar andere meststoffen neer kunnen slaan door de hoge pH, werkt Kristalon Acid verzurend. Hierdoor wordt de pH van de oplossing verlaagd en zijn de nutriënten beter beschikbaar voor uw gewas. Zeer geschikt voor bedrijven zonder goede pH regeling.

Wilt u meer informatie over deze meststoffen of andere manieren om neerslag tegen te gaan met bijvoorbeeld Mineral? Neem dan contact op met Peterv/d Wel of Cor Poppe

Bel mij terug